FeaturesLakas ng Kababaihan Tungo sa Kaunlaran

Mon, 11/21/2022 - 15:19

Sa kabila ng mga hamong kinakaharap dulot ng pandemya, mas napatunayan ng mga Juana ang kanilang lakas, katatagan, at kakayahang mamuno sa mga gawain ng inang bayan. Kabilang na dito ang mga kababaihan na residente ng brgy. Imelda, Burgos, La Union na lumaban sa kahirapan dulot ng pagbabago ng panahon at sumunod naman ang covid19.

Halos kaumpisa pa lamang ng mga residente ng Imelda na patibayin

.....read more