ATI Directors Nakapanayam ang Kabataan, Kasanggang LSA

Tue, 04/18/2023 - 18:05

“We consider Learning Sites as partners for development in agriculture.” Ito ang binigyang-diin ni Agricultural Training Institute (ATI) Director Remely Recoter sa kanyang paglibot sa mga Learning Sites for Agriculture (LSAs) kasama si Deputy Director Antonieta Arceo, ATI Bicol Center Elsa Parot, at Assistant Center Director Vivien Carable nitong ika-12 ng Abril 2023.

Sa maikling panahong pagbisita sa LSAs ng National at Regional ATI Directorate, kasama ang ibang empleyado ng ATI Bicol, napag-alaman ang halaga at tungkulin ng mga LSA sa kani-kanilang komunidad.

El Miro De Shei Integrated Farm sa Camalig, Albay

Masayang isinagawa ng El Miro De Shei Integrated Farm ang seremonya para sa pagtatapos ng 20 estudyante ng agribusiness mula sa Polangui Community College ng kanilang 240 oras na On-the-Job Training (OJT) sa nasabing LSA.

Nagsilbing guest of honor ang ATI Directorate, kung saan nakilala rin nila ang dalawang kabataang tumanggap ng Youth Scholarship Grant on Organic Farming sa tulong ng El Miro De Shei Integrated Farm bilang farm-partner.

Sa nasabing okasyon, nagpaabot si Sam Magallanes Dino at Sheila Marie Dino ng kanilang malogod na pagtanggap sa pagbisita ng ATI Directorate. Ang El Miro de Shei Integrated Farm ay ang tanging “positive thing caused by the Covid-19 pandemic,” ayon sa kanila. Bilang isang accredited Farm Tourism Site, ang LSA ay nagbibigay ng “enjoyment, education at inspiration” sa bawat bumibisita dito.

LSA El Miro1.jpg

LSA El Miro2.jpg

LSA El Miro3.jpg

LSA El Miro4.jpg

Nelly's Garden and Bee Farm sa Daraga, Albay

Sunod pinuntahan ng grupo ang Nelly's Garden and Bee Farm. Isang malinis na hardin malapit sa niyogan, ang Nelly's Garden and Bee Farm ay nagpapakita ng kumikita, sustenableng at abot-kayang teknolohiya sa stingless bee-keeping o meliponiculture.

Iba’t ibang uri ng bahay-bubuyog ang matatagpuan sa palibot ng farm. Makikita dito ang beehives na gawa sa bao ng niyog o coconut shell, typhoon-resistant at sementadong istruktura na permanente ang pagkagawa, bahay-bubuyog na nasa poste, at beehives na gawa sa pinagtakip na mga palayok.

Tetragonula biroi ang uri ng stingless bee na matatagpuan sa Nelly's Garden and Bee Farm kung saan mabibili ang matamis at masustansyang pulót-pukyutan. Ang bubuyog na ito ay epektibo bilang pollinator ng niyog.

LSA Nellys Bee2.jpg

LSA Nellys Bee4.jpg

LSA Nellys Bee5.jpg

LSA Nellys Bee7.jpg

Laudatu Si Farm sa Sto. Domingo, Albay

Ang Laudatu Si Farm ay nagpakita ng Vertical Indoor Crab Facility at iba pang teknolohiya sa brackish water farming. Ang teknolohiyang natuklasan nila ay maaaring gawin gawin malayo sa tubig-dagat ang isang farm.

Nagkaroon din ng pagpupulong at palitan ng kuro-kuro sa Laudatu Si Farm ang ATI Directorate, media practitioners, at mga miyembro ng religious organizations.

Sa pasilitasyon ni Rev. Fr. Efren “Momoy” Borromeo, tinalakay ang ilang balakid sa pagpaabot ng sapat na kaalamang kailangan ng mga magsasaka, at kung paano masolusyunan ito, sa tulong na rin ng mga LSA.

LSA Laudatu Si1.jpg

LSA Laudatu Si2.jpg

LSA Laudatu Si3.jpg

LSA Laudatu Si4.jpg

article-seo
bad