Episode 1: Siklo ng Buhay ng Halaman

Paano nga ba nagiging halaman ang isang buto? Samahan si Sasa sa sa kanyang Agri adventures sa AgriKids!

 


*The AgriKids videos are developed by the Agricultural Training Institute (ATI) in partnership with Knowledge Channel.