Halamanan sa Bahay Kalinga, Patuloy na Pinagyayaman

Mon, 05/15/2023 - 21:25
Halaman sa bahay kalinga

 

RODRIGUEZ, Rizal – Ang Halamanan sa Bahay Kalinga, na matatagpuan sa loob ng Cottolengo Filipino, Inc. compound, ay isang espesyal na proyekto ng Department of Agriculture - Agricultural Training Institute (DA-ATI) Regional Training Center CALABARZON sa pakikipagtulungan sa Office of the Provincial Agriculturist (OPA) ng Rizal, Municipal Agriculture Office ng Rodriguez at Inspiring Champion Mountaineers (ICM). Ang proyekto ay naglalayong himukin ang publiko at turuan ang komunidad sa pagtatanim ng mga buto at pag-ani ng gulay para sa pang araw-araw na pagkain at pagbibigay ng kabuhayan sa mga urban at rural na komunidad. Nagsimula ang proyekto noong 2022 sa pagsasagawa ng Seminar on Urban Agriculture at Season Long Training on Basic Urban Gardening. Bilang tugon sa pagbibigay prayoridad sa pagiging kabilang sa lipunan at pagkilala sa kanilang karapatang makakuha ng ligtas at masustansiyang pagkain, ang DA-ATI CALABARZON kasama ang mga katuwang na ahensya ay nagsagawa ng Farmers Field School (FFS) on Integrated Diversified Organic Farming System (IDOFS) Towards a PWD-Sensitive Demonstration Site mula ika-3 ng Pebrero, 2023 hanggang ika-11 ng Mayo, 2023 na may kabuuang 37 nagsipagtapos na binubuo ng mga kawani mula sa Office of the Municipal Agriculturist at iba pang tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Rodriguez, gayundin ang mga kawani at residente ng Cottolengo Filipino, Inc.

Ang pagsasanay na tumagal ng halos apat (4) na buwan ay naglalayong bigyan ang mga kalahok ng mas malalim na kaalaman at kasanayan sa mga prinsipyo at gawi ng organikong agrikultura, kabilang ang produksyon ng organikong gulay, manok, baboy at mga pagbabago sa organikong lupa at mga organikong concoction/extract. Ito ay bilang paghahanda ng organisasyon sa ibayong pag-unlad at pagpapanatili ng kanilang taniman na gulay upang mapagkukunan ng sapat na pagkain para sa mga residente nito.

Ang Cottolengo Filipino, Inc. ay nagbibigay ng foster care para sa mga inabandona, napabayaan at may mga kapansanan. Nag-aalok din ito ng rehabilitasyon sa mga kliyente sa pamamagitan ng isang kapaligirang tulad ng tahanan, mga serbisyong medikal, pamamaraan ng pisikal, occupational therapy at espesyal na edukasyon, na kinabibilangan din ng mga taong may kapansanan.

Ulat ni: Angelo H. Hernandez

 

article-seo
bad