Agriculture Webinar Series: Ornamentals and Cut Flower

Ornamentals and Cut Flower

Isang kapa-kapanabik na #WEBINAR ang handog ng DA-ATI CALABARZON kasama si G. Michael Caballes mula sa Learning Site for Agriculture (LSA) na Bukid Amara mula sa Lucban, Quezon, tampok ang ATI@Home Urban Agriculture Webinar Series: Ornamentals and Cut Flower.

Sama-sama tayong matuto tungkol sa pagtatanim at pag-aalaga ng ornamentals at cutflowers na tamang-tama ngayong buwan ng mga puso. Upang maging opisyal na kalahok, sundin lamang ang mga sumusunod na hakbang upang magparehistro sa webinar sa darating na Pebrero 17,  2023 sa ganap na 9:30 ng umaga: 

 1. I-click ang link: https://bit.ly/UrbAgriWeb 2 para mag-rehistro. 

 2.  Punan ang form at isumite;

 3. Tiyaking #Follow at #Like sa ATI Calabarzon Facebook page upang maabisuhan ng mga    anunsyo patungkol sa webinar;

 4.  #Share, #Learn and #Enjoy!