20 Farmer-Leaders Ganap Nang #SmartFarmers

Fri, 08/11/2023 - 13:55

IMG_9334.jpg

Dalawampung (20) kalahok mula sa iba’t-ibang Learning Sites for Agriculture (LSAs) ng Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at Masbate ang nagtapos ng pagsasanay na “Let’s Go Digital: Digital Farmers Program (DFP) for Farmer Leaders. Ito ay isinagawa noong ika-8 hanggang ika-10 ng Agosto ngayong taon sa Sonrisa Farm, Magarao, Camarines Sur.

DJI_0578.jpg

 Ang pagsasanay ay naganap sa pakikipagtulungan ng Digital Agriculture and Innovation Center ng Central Bicol State University of Agriculture (CBSUA) at Smart Communications.

Nagsilbing tagapagsalita si Karlos Miguel Haber, Information Technology expert ng CBSUA, tungkol sa kung paano gamitin ang internet, paano makakaiwas sa online scams at GPS Field Area Measure. Tinalakay naman ni Jobenel De La Torre, RCEF Support Staff ng DA-ATI Bicol ang iba’t-ibang Knowledge Resources at Agricultural Apps tulad ng Binhing Palay, AgriDOC, Rice Crop Manager, LCC, MOET at iba pa na makakatulong sa mga magsasaka.

IMG_9324.jpg

Sina Christian Tosoc, Media Production Specialist II at Ma. Francia E. Bautista ng DA-ATI Bicol, ay nagturo tungkol sa smartphone, paggamit ng social media, mga apps tulad ng Payong PAGASA at QR Code Technology. Kabilang din sa pagsasanay ang talakayan tungkol sa paggawa ng online poster gamit ang Canva, maging ang paggamit ng iba’t ibang e-commerce platforms tulad ng Lazada at Shopee, at online transactions/payments tulad ng Maya at GCash.

Ang DFP ay itinataguyod ng DA-ATI at Smart Communications upang makapagsanay ng mga farmer-leaders ng LSAs tungkol sa digital farming. Sila ang magiging katuwang ng ATI upang matulungan ang mga magsasaka na ma-access ang mga impormasyong kailangan upang makagawa ng mas mahusay na desisyon sa pagsasaka.

Layon ng DFP na pagbutihin ang mga kahusayan at kasanayan sa paggamit ang digital technology, at palawakin ang oportunidad para sa mga magsasaka upang maibenta nila ang kani-kanilang ani sa paraang mas maayos at mas makatutulong sa kanilang kabuhayan.

article-seo
bad