ATIng UMA, Nagbigay Saya sa mga Espesyal na Bisita

Fri, 02/16/2024 - 09:49

SPED Pili at ATIng UMA 34.jpg

SPED Pili at ATIng UMA 36.jpg

Araw ng mga Puso kasama ang mga mag-aaral ng SPED Pili, malinaw na ang kaganapan ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang ng pag-ibig at pagkakaibigan kundi tungkol din sa pagpapaunlad ng kaalaman, kagalakan, at pakiramdam ng pagiging kabilang sa komunidad at paaralan.

Kamakailan, ang ATI Bicol ay binisita ng mga mag-aaral ng SPED- Pili bilang parte ng kanilang Transition Program na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mag-aaral, anuman ang kanilang mga kakanyahan, na lumahok at pakiramdam na kasama at umangkop sa iba't ibang pangangailangan at kakayahan ng komunidad. 

SPED Pili at ATIng UMA 6.jpg

Tiniyak ng ATI Bicol sa tulong ng ATIng UMA Center-based Learning Site for Agriculture – (DOT Accredited Farm Tourism Site) na ang bawat mag-aaral kasama ng kanilang mga magulang at guro ay makakasama sa pagdiriwang at maranasan ang kagalakan ng araw.

article-seo
bad